ผมโชคดีที่มาจากครอบครัวที่ยากจน เพราะมันไม่ได้สอนผมในเรื่องฟุตบอลเท่านั้น แต่สอนผมในเรื่องของชีวิตด้วย

คำคมบอล

นักบอลไม่ได้เรียนรู้เรื่องบอลอย่างเดียว เเต่ได้เรียนรู้เรื่องชีวิตด้วย