เกี่ยวกับนักเขียน

ชื่อ

นักเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (เจ้าหน้าที่เทคนิค)และเกิดวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ.2535 จบการศึกษาคณะสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เขาเป็นนักเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่มีทักษะการเขียนโค้ดที่โดดเด่น การสื่อสารที่ยอดเยี่ยม มีสมาธิสูง มีการจัดการงานที่ดี และมีทักษะในการแก้ปัญหาและการคิดเชิงวิพากษ์ที่ไม่เป็นลองใคร โดยพื้นฐานแล้ว เขามีความโดดเด่นอย่างมาก และมีศักยภาพในการทำงานให้มีประสิทธิภาพและความคุ้มค่าของระบบ แก้ไขข้อผิดพลาด และออกแบบโปรแกรมที่ปรับแต่งตามความต้องการขององค์กรเป็นที่ประทับใจอย่างมาก

งานของโปรแกรมเมอร์คอมพิวเตอร์มีความสำคัญอย่างยิ่งในระบบเศรษฐกิจดิจิทัลในปัจจุบัน เขาจึงเป็นที่ต้องการของหลายบริษัท เขียนโค้ดสำหรับโปรแกรมคอมพิวเตอร์และแอปพลิเคชันมือถือ และยังมีส่วนร่วมในการบำรุงรักษา แก้จุดบกพร่อง และแก้ไขปัญหาระบบและซอฟต์แวร์เพื่อให้แน่ใจว่าทุกอย่างทำงานได้อย่างราบรื่น

และงานถนัดของเขานั่นก็คือ การเขียนโปรแกรมใหม่ๆสำหรับระบบปฏิบัติการต่างๆ บ่อยครั้งที่เขาได้มีโอกาสเขียนโค้ดใหม่ในภาษาอื่น เพื่อให้โปรแกรมและแอปพลิเคชันสามารถทำงานร่วมกับระบบปฏิบัติการที่แตกต่างกันได้ ตัวอย่างเช่น โปรแกรม Windows และ OS X ที่จะถูกเข้ารหัสต่างกัน

 เขาได้รับการฝึกฝนให้เขียนแอปพลิเคชันแบบใหม่ ซึ่งทำงานได้กับทั้งสองระบบปฏิบัติการ และเขาสามารถนำความรู้ความสามารถของตัวเองมาพัฒนาเกี่ยวกับสิ่งเขาชื่นชอบ อย่างการเขียนข่าวบอลและก็เป็นที่พึ่งพอใจและประสบความสำเร็จอย่างน่าประหลาดใจ คือสามารถทำให้เขาเป็นที่รู้จักมากในแวดวงของข่าวกีฬาทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้วยความสามารถพิเศษที่มีความโดดเด่นเหนือใครของเขาเอง

ข้อมูลติดต่อ 

ตำแหน่ง บรรณาธิการ-sakitball.com

ที่อยู่ 117 หมู่4 ตำบล หนองชุมพลเหนือ อำเภอเขาย้อย เพชรบุรี 76140

อีเมล

Social :