เราไม่ใช้กองหน้านะที่จะคอยทำแต่ประตู แต่เราเป็นผู้รักษาประตูที่จะไม่ให้ใครยิงเราง่ายๆ

คำคมบอล

เราไม่ใช้ก่องหน้านะที่จะคอยทำแต่ประตู แต่เราเป็นผู้รักษาประตูที่จะไม่ให้ใครยิงเราง่ายๆ