นโยบายความเป็นส่วนตัว sakitball.com 

นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับ sakitball.com รวมถึงข้อจำกัดความรับผิดชอบและข้อกำหนดการใช้งานของเรา โปรแกรม บริการ และ ซอฟต์แวร์ที่ให้บริการ การเข้าถึงนโยบายมีให้สำหรับผู้ใช้ทุกคนผ่านลิงก์ที่ชัดเจนและไม่กำกวม sakitball.com ให้ความสำคัญกับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง และมุ่งมั่นที่จะเคารพสิทธิ์ความเป็นส่วนตัวของคุณโดยดำเนินการตามขั้นตอนและมาตรการที่จำเป็นทั้งหมด ด้วยเหตุนี้เราจึงได้สร้างนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ขึ้นเพื่อแจ้งให้คุณทราบการทำงานตามปกติของเว็บไซต์นี้เป็นอย่างไร

ข้อมูลที่รวบรวม ข้อมูลที่เปิดเผยแง่มุมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเอกลักษณ์ส่วนบุคคล อย่างเช่น ชื่อเกิดและ/หรือชื่อผู้ใช้ของคุณอีเมลและ/หรือที่อยู่เว็บไซต์ของคุณ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ ข้อมูลส่วนบุคคลและความชอบส่วนตัวอื่นๆ ที่ให้โดยสมัครใจ ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้จะจัดเก็บและนำไปใช้งานอย่างปลอดภัยด้วยเหตุผลต่างๆ และในลักษณะดังต่อไปนี้ ติดต่อคุณ และการตั้งค่าผู้ใช้ แต่จะไม่ถูกขายหรือเปิดเผยไม่ว่าด้วยวิธีใด ในเวลาใดๆต่อบุคคลที่สามไม่ว่าในลักษณะใด มีการใช้คุกกี้ระบบการเข้าถึง ทำให้การเข้าถึงของผู้ใช้และวัตถุประสงค์มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น

วิธีการรวบรวมและประมวลผลข้อมูล เว็บใช้ความระมัดระวังอย่างมากในการใช้และรักษาความปลอดภัยของข้อมูลของคุณ ใช้ขั้นตอนและนโยบายมาตรฐานอุตสาหกรรมเพื่อรับรองความปลอดภัยของข้อมูลผู้ใช้ของเรา และป้องกันการใช้ข้อมูลดังกล่าวโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งรวมถึงการใช้เทคโนโลยี Secure Socket Layer (SSL) ในการดำเนินการ เให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวและการควบคุมข้อมูลส่วน บุคคลของคุณ ดังนั้นคุณสามารถขอเปลี่ยนแปลงและอัปเดตได้ตลอดเวลาโดยส่งอีเมลถึงเราที่ sakitball.com คุณสามารถขอให้เราแก้ไขข้อผิดพลาดหรือลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ (ยกเว้นข้อมูลที่เราจำเป็นต้องเก็บไว้ภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้) โดยส่งอีเมลถึงเรา 

ความปลอดภัยของข้อมูล มีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมเพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้สูญหายโดยไม่ได้ตั้งใจ ใช้หรือเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต เปลี่ยนแปลงหรือเปิดเผย นอกจากนี้ เรายังจำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้เฉพาะพนักงาน ตัวแทน ผู้รับจ้าง และบุคคลภายนอกอื่นๆ ที่มีความจำเป็นเท่านั้น พวกเขาจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามคำแนะนำของเราเท่านั้น และมีหน้าที่ในการรักษาความลับ

เราได้จัดทำขั้นตอนเพื่อจัดการกับการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องสงสัย และจะแจ้งให้คุณและผู้ควบคุมที่เกี่ยวข้องทราบเกี่ยวกับการละเมิดที่เราจำเป็นต้องดำเนินการตามกฎหมาย 

การอัปเดตข้อมูลส่วนบุคคล หากคุณมีบัญชีบนเว็บไซต์นี้หรือแสดงความคิดเห็น คุณสามารถขอไฟล์ส่งออกข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บไว้เกี่ยวกับคุณ รวมถึงข้อมูลใดๆ ที่คุณให้ไว้กับเรา คุณยังสามารถขอให้เราลบข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่เรามีเกี่ยวกับคุณ ไม่รวมถึงข้อมูลใดๆ ที่เราจำเป็นต้องเก็บไว้เพื่อวัตถุประสงค์ด้านการบริหาร กฎหมาย หรือความปลอดภัย

การคุ้มครองผู้เยาว์ ทาง sakitball.com ไม่ได้ให้บริการสำหรับผู้เยาว์ โดยมีข้อกำหนดคือ ห้ามทุกคนที่อายุต่ำกว่า 18 ปีใช้เว็บไซต์นี้หรือบริการของไซต์โดยเด็ดขาด ดังนั้น ข้อมูลที่ระบุอายุจะไม่ถูกรวบรวมบนเว็บไซต์นี้ และเราจะไม่รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ จากผู้เข้าใช้บริการที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีโดยเจตนา 

การปฏิเสธความรับผิดชอบทางกฎหมาย เราเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆของอุตสาหกรรมการพนัน แต่ไม่ควรได้รับการพิจารณาว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมาย เว็บไซต์ของเรามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลและความบันเทิงเท่านั้น ดังนั้นเราจึงขอให้ทุกคนที่มีคำถามทางกฎหมายเกี่ยวกับตลาดการพนันหรือสถานการณ์เฉพาะปรึกษากับทนายความที่มีคุณสมบัติเหมาะสม บทความของเราอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ด้านบรรณาธิการ ซึ่งได้รับการค้นคว้ามาอย่างดีและอิงตามข้อมูลล่าสุดที่มีอยู่ เป้าหมายของเราคือการให้ข้อมูลที่เพียงพอสำหรับผู้เล่นทั่วไปเพื่อทราบเกี่ยวกับการตัดสินใจและกฎหมายล่าสุด ตลอดจนประวัติบางส่วนของเกมและวิธีดำเนินการของบริษัทต่างๆ คำแนะนำของเราอิงจากการวิจัยและความเชี่ยวชาญ แต่ไม่ควรถือเป็นคำแนะนำทางกฎหมายอย่างเป็นทางการ

หากผู้ใช้บริการเกิดข้อสงสัยและมีคำถาม เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว เกี่ยวกับผู้ใช้และวิธีการใช้งาน สามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ใน sakitball.com